Dôležité upozornenie


Vážený odborník,
Odborné minimum, Workshop a Znalecká akadémia v Psychológii a Psychiatrii 2020, ktoré sa mali konať v týždni 20.-24.4.2020 vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Slovenskej republike sa posúva v rámci tohto roka.
O novom termíne Vás budeme informovať.
Zaplatené registračné poplatky budú automaticky priradené k novému termínu podujatí.Úvod


Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. (UZCPP) organizuje aj tento rok v apríli vzdelávacie podujatie pre znalcov Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2020 ale aj týždňovú prípravu pre budúcich znalcov Odborné minimum pre budúcich znalcov, ukončenú skúškou.Odborné minimum
pre budúcich znalcov

Súčasťou programu Odborného minima bude okrem prednášok, workshopov, riadeného samoštúdia aj školenie určené znalcom z odboru psychológia a odvetví psychiatria a sexuológia, zamerané na výzvy súčasnej znaleckej praxe a novinky v legislatíve upravujúcej znaleckú činnosť.  Vzdelávacia aktivita trvá od 20. do 24. apríla v Bratislave a jej súčasťou je aj účasť na Znaleckej akadémii v psychológii a psychiatrii 2020.Znalecká akadémia
v psychológii a psychiatrii

Program Znaleckej akadémie v psychológii a psychiatrii v tomto roku bude organizovaný ÚZČPP v zmysle hlavnej témy podujatia: Znalec ako dôležitá súčasť súdneho procesu. Podujatiu bude predchádzať workshop, počas ktorého bude prebiehať školenie o novinkách v legislatíve riadiacej znaleckú činnosť, odborná diskusia ku kazuistikám z reálnej forenznej praxe a tiež simulovaný výsluch znalca na súdnom pojednávaní. Prihlásiť sa je možné na workshop aj Znaleckú akadémiu spoločne, prípadne len na jedno z podujatí.
Obidve vzdelávacie aktivity sa budú na rozdiel od minulých ročníkov konať na Právnickej fakulte UK v Bratislave, miestnosť Súdna sieň, č. 7SB, prízemie.Viac o podujatiach nájdete v sekcii registrácia a program.

Tešíme sa na stretnutie!